เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน

ขอเชิญ ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ยื่นขอใช้ “เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP   ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ทุกแห่ง ทั่วประเทศ

รายละเอียดแบบฟอร์ม  คลิก >>> http://cep.cdd.go.th/services/otop

.

(Visited 1 times, 1 visits today)