พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหลังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่/ร่วมต้อนรับ นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ ที่ปรึกษา รมช.สาธารณสุข และ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะฯ

15 January 2021 /

20:10 น.