พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนและขยายผลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านอำเภอนำร่องบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ด้วยโครงการ "จาโปตาแง แก้จนคนเมืองยะลา" มอบพันธุ์ต้นกล้าพืชผักสวนครัวให้กับประชาชนตำบลตาเซะ

06 October 2022 /

21:34 น.