พช.ธารโต ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสนามกีฬาและถนนสาย 410 เนื่องในวัน “คล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันจักรี”

09 April 2021 /

14:27 น.