21 มิถุนายน 2560 (10.00น.)นายวินัย พันธุ์อยู่ พัฒนาการจังหวัดยะลา และทีมงาน ร่วมกับจัดหางานจังหวัดยะลาพบปะให้กำลังใจจิตอาสาแรงงานต่างด้าวที่มาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

21 มิถุนายน 2560 /

09:05 น.

20 มิถุนายน 2560 (13.30 น.)นายวินัย พันธุ์อยู่ พัฒนาการจังหวัดยะลามอบหมายให้ น.ส.สมร อังกาพย์ละออง หน.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนร่วมแถลงข่าว OTOP ทั่วไทย ก้าวไกลสู่ชายแดนใต้ ประจำปี 2560

21 มิถุนายน 2560 /

03:38 น.

14 มิถุนายน 2560 (13.30 น.)นายราชิต สุพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมเตรียมงานการจักิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

16 มิถุนายน 2560 /

09:12 น.

14 มิถุนายน 2560 (13.30 น.)นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัยะลา ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัยะลา

16 มิถุนายน 2560 /

08:55 น.