นางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจ ราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 8 พร้อม้วยนายอำนวย ศรีระแก้ว ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลาออกตรวจติตามพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านสารสนต้นแบบเพื่อพัฬนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2560

12 มิถุนายน 2560 /

02:28 น.

7 มิถุนายน 2560 (13.30 น.)นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2

09 มิถุนายน 2560 /

04:32 น.

6 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดยะลา

06 มิถุนายน 2560 /

09:12 น.