พช.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา ครั้งที่ 6/2565 ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2565

29 มิถุนายน 2565 /

21:35 น.

พช.ยะลา เข้าร่วมโครงการเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565

28 มิถุนายน 2565 /

20:06 น.