พัฒนาการจังหวัดยะลา ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรพร้อมกับลาสิกขาพระภิกษุสงฆ์บรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ”

วันนี้ (23 ม.ค.66) เวลา 13.00 น. ณ วัดนิโรธสังฆาราม อ.เมืองยะลา จ.ยะลา นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย พระเทพวชิรนายก(พระราชปัญญามุนี) เจ้าคณะจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มอบวุฒิบัตรและลาสิกขา ในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ระหว่างวันที่ 9 – 23 มกราคม 2566 เป็นเวลา 15 วัน เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน พร้อมทั้งแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายธราวุธ ช่วยเกิด ปลัดจังหวัดยะลา ส่วนราชการ คณะสงฆ์ พระภิกษุสงฆ์ในโครงการ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ครอบครัว

ในการนี้ นางศุภมาศ เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางพัสนันท์ คาดประปักษ์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน และนางสาวภวิกา จันทร์ปรุง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ได้ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรพร้อมกับลาสิกขาพระภิกษุสงฆ์บรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ”

พิธีเริ่มด้วยประธานฝ่ายฆราวาส จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย ถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ ยังโต๊ะหมู่พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย /อาราธนาศีล จากนั้นพระภิกษุในโครงการ เข้าสู่ขั้นตอนของการรับวุฒิบัตร จากพระเทพวชิรนายก เจ้าคณะจังหวัดยะลา ฟังโอวาทหลักธรรมของฆราวาส พร้อมกันนี้ได้ร่วมกล่าวคำลาสิกขา ประธานฝ่ายฆราวาสและหัวหน้าส่วนราชการถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
สพจ.ยะลา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)