พช.ยะลา ร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ วัดนิโรธสังฆาราม (วัดหัวควน) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางพัสนันท์ คาดประปักษ์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน เข้าร่วมกิจกรร มดังกล่าว พร้อมทั้งนำเปิ่นโต ไปถวายพระ

เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงสถานศึกษา ได้ออกเยี่ยมวัด/พระภิกษุ-สามเณร และชาวบ้านที่อยู่รอบ ๆ วัด ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดในหมู่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพุทธศาสนิกชน

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
สพจ.ยะลา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)