พช.ยะลา ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพ เพื่อนำไปจำหน่ายในร้านภูฟ้า โดยยกเว้นของประดับของตกแต่งสำหรับโชว์ สมุนไพรประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรฯ ระดับ 5 ดาว สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารต้องผ่านมาตรฐาน อย. และมีอายุผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 1 เดือน

ในการนี้นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวรัตนา ไมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมเพื่อการพัฒนาชุมชน นำกลุ่ม ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดยะลา เข้าร่วมรับเสด็จพร้อม นำผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดยะลาจำหน่ายที่ร้านภูฟ้า ดังกล่าว

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
สพจ.ยะลา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)