พช.ยะลา ร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจและรับฟังแนวทางการจัดรายการวิทยุ ปี 66

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา

นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางจำปา ศรีสมทรง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายเอกรัตน์ รุ่งรัตนพงษ์พร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจและรับฟังแนวทางการจัดรายการวิทยุ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนางสาวฐานิตา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม

เพื่อหารือแนวทางการจัดรายการวิทยุให้สอดคล้องตามนโยบายที่ทาง กสทช. กำหนด และพัฒนารูปแบบการจัดรายการ

(Visited 1 times, 1 visits today)