พช.ยะลา ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 9/2565

20 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. พช.ยะลา ร่วมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ครั้งที่ 9/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุมตันหยง ชั้น 2 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)