พช.ยะลา ร่วมงาน “รักถิ่นฐานบ้านเกิดเทิดสถาบัน”

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดงาน “รักถิ่นฐานบ้านเกิดเทิดสถาบัน” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับภาคีเครือข่าย ซึ่งมีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้ายะลา) สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ วปอ.รุ่น 62 พสบ.ทบ.กรุงเทพฯ กอ.รมน.ภาค4 (ส่วนหน้า) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้( ศอ.บต.) การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อต้องการหลอมรวมดวงใจคนไทยทั้งชาติ และในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความรัก ความผูกพัน เป็นหนึ่งเดียวในการ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ในการนี้ นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายนางซูเรียนา ระเด่นกุล ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมงานดังกล่าว

โดนในงานมีกิจกรรม”รักถิ่นฐานบ้านเกิดเทิดสถาบัน” ดังนี้
1. การบรรยายพิเศษ “เรื่อง สถาบันพระมหากษัตรย์ กับการพัฒนาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ)
2. การแสดงพระเจ้าตากสิน จาก วปอ.รุ่น 62 การแสดงดนตรี จาก วปอ.รุ่น 62
3. การแสดงของภาคีเครือค่ายทุกองค์กร พร้อมขับร้องเพลง “รักยะลา”
4. มอบทุนการศึกษา โดย นายกสมาคมศิษย์เก่าและคณะกรรมการนิด้ากรุงเทพฯ
5. งานยะลาแฟร์ ครั้งที่ 9 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก จัดโดยหอการค้าจังหวัดยะลา เพื่อชมสินค้า OTOP และ SME สินค้าพื้นเมือง

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
สพจ.ยะลา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)