พช.ยะลา จัดรายการเรื่องเล่าชาว พช. ทางสถานีวิทยุ ศอ.บต. คลื่น95.5 MHz

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายพีร ฤทธิ์เดช มอบหมายนางจำปา ศรีสมทรง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จัดรายงานเรื่องเล่าชาว พช. ทางสถานีวิทยุ ศอ.บต. คลื่น FM 95.5 MHz ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยเรื่องเล่าชาว พช. ในวันนี้เป็นหัวข้อในเรื่อง ดังนี้
1. เชิญชวนชาวยะลาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง” 12 สิงหาคม 2565
2. เขิญชวนชาวยะลาร่วมกิจกรรม “ปากายัน มลายู” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2565 ที่อาคารอุทยานการเรียนรู้ TK park เทศบาลนครยะลา
3. การรับสมัครอาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลารับสมัครอาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.) รุ่นที่ 74 ในพื้นที่จังหวัดยะลาโดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 1 – 9 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องประชุมตันหยง (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา) ชั้น 2 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดยะลา ทั้งนี้จังหวัดยะลาได้รับจัดสรรอาสาพัฒนา (อสพ.) จำนวน 2 อัตรา ให้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดยะลาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
สพจ.ยะลา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)