พช.ยะลาต้อนรับนักจัดการงานทั่วไป พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 1กรกฎาคม 2565 เสลา 09.00 น. นางสาวรัตนา ไมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา และนางดวงธมล สวัสดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ต้อนรับและนิเทศการปฎิบัติงานแก่ นางสาวศินทิพย์ ผ่องลำไพ นักจัดการงานทั่วไป พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เนื่องในโอกาสรายงานตัวและปฎิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา

ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
สพจ.ยะลา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)