พช.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา ครั้งที่ 6/2565 ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา ครั้งที่ 6/2565 ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายอำนาจ ชูทอง นายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมศรียะลา ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

ในการนี้นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางณัฐวิกา วาบา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว ในครั้งนี้ด้วย

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
สพจ.ยะลา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)