พช. ยะลา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดยะลา ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ มหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยมีนายอำนาจ ชูทอง และนายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

ในการนี้นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายนางสาวรัตนา ไมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
สพจ. ยะลา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)