พช.ยะลาร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ทำบุญตักบาตร และฟังธรรมเทศนา

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ทำบุญตักบาตร และฟังธรรมเทศนา ณ วัดนิโรธสังฆาราม อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และวัดเวฬุวัน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยะลา

ในการนี้นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา ได้มอบหมายให้ นางสาวรัตนา ไมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และ นางสาวพฤศจิกาญจน์ วัฒนานิกร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)