พช.ยะลา ร่วมประชุมการเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์

วันนี้ 10 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมศรียะลา ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

นายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานประชุมการเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา โดยมี ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา จำนวน 3,241 เรื่อง

ในการนี้ นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายเอกรัตน์ รุ่งรัตนพงษ์พร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)