พช.ยะลา จัดกิจกรรมในงานสมโภชหลักเมือง และงานกาชาดจังหวัดยะลาครั้งที่ 60 ประจำปี 2565

พช.ยะลา จัดกิจกรรมในงานสมโภชหลักเมือง และงานกาชาดจังหวัดยะลาครั้งที่ 60 ประจำปี 2565

วันที่ 26-27 พ.ค. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาดำเนินกิจกรรมในงานสมโภชฯ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยะลา (บูธสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา) ดังนี้

วันที่ 26 พ.ค. 65
1. กิจกรรมสาธิตการทำสลัดผักอินทรีย์ โดยสพอ. กาบัง
2. กิจกรรมประกวดการประดิษฐ์เข็มกลับผีเสื้อจากผ้าไทย

วันที่ 27 พ.ค. 65
1. กิจกรรมกรรทำพิซซ่าหน้าปลาน้ำไหล จากอำเภอเบตง
2. กิจกรรมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน click chumchom
3. การจำหน่ายผ้าไทยและผ้าคลุมบัดรี อำเภอรามัน

โดยบรรยากาศในงานมีผู้มาเข้าเยี่ยมชมบูธพร้อมกับเลือกซื้อผ้าไทย และร่วมกิจกรรมภายในบูธ อาทิเช่น การประดิษฐ์ผีเสื้อ การทำพิซซ่า การดาวน์โหลดแอปฯ click chumchon และชมรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่โคก หนอง นา ในแบบจำลอง

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
ประชาสัมพันธ์ สพจ.ยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)