พช.ยะลา ติดตามและให้คำแนะนำแก่ครัวเรือนที่ขอรับความช่วยเหลือด้านอาชีพ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางณัฐวิกา วาบา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนายเอกรัตน์ รุ่งรัตนพงษ์พร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ ณ บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 7 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อร่วมพิจารณาหาหนทางคลี่คลายปัญหา และดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป กรณีครัวเรือนขอความช่วยเหลือให้บุตรมีงานทำและขอทุนประกอบอาชีพการทำไม้กวาด โดยมีศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชั้น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่จากนิคมกือลอง และบัณฑิตอาสา ร่วมติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการให้การช่วยเหลือ พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น

ในการนี้ นายเวสารัช คงนวลใย พัฒนาการอำเภอบันนังสตา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมลงพื้นที่ พร้อมแนะนำการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการนำทุนไปประกอบอาชีพ

(Visited 1 times, 1 visits today)