พช.ยะลา ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายนางสาวรัตนา ไมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมฯ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิและอาคารภายในวัด ณ วัดวาลุการาม (วัดคลองทรายใน) ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวะดยะลา

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
ประชาสัมพันธ สพจ.ยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)