พช.ยะลา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาด ครั้งที่ 60 ประจำปี 2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายนางซูเรียนา ระเด่นกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาด ครั้งที่ 60 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมศรียะลา ชั้น3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยในที่ประชุมฯ เป็นการติดตามผลความคืบหน้าและรับทราบแนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการและคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ในการเตรียมการจัดงานสมโภชหลักเมืองฯ

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
ประชาสัมพันธ์ สพจ.ยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)