พช.ยะลาร่วมงานวันวิสาขบูชา

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสาวพฤศจิกาญจน์ วัฒนานิกร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ วัดนิโรธสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมทั้งอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งมีพิธีเวียนเทียน เวลา ๑๗.๐๐ น.

ในการนี้ นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

(Visited 1 times, 1 visits today)