พช.ยะลา จัดกิจกรรม Kick off ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 (ต่อเนื่อง) และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

วันที่ 12 พ.ค. 2565 เวลา 09.30 น. นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 (ต่อเนื่อง) และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน และประชาชน ณ แปลง CLM หมู่ 4 ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อส่งเสริมความต่อเนื่อง กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย
1. การปลูกผักสวนครัว เช่น มะเขือ คะน้า ตะไคร้
2. การปลูกต้นไม้ เช่น ต้นยางนา ต้นหมาก
3. การปล่อยพันธุ์ปลา

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
ประชาสัมพันธ์ สพจ.ยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)