พช.ยะลา เตรียมความพร้อมในการประกวดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปี 2565

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา ได้มอบหมายให้ น.ส.พฤศจิกาญจน์ วัฒนานิกร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางหทัยถวิลย์ มูสิกะเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายอาหาหมัดหูสนี บอเกาะ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ร่วมเตรียมความพร้อมในการประกวดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปี 2565 ดังนี้
1.สร้างความเข้าคณะกรรมศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ในการประกวด โดยผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
2.ทดสอบระบบกับสถาบันการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่นำเสนอจริง
ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน (ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านอูแบ หมู่ที่ 1 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา)

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
ประชาสัมพันธ์ สพจ.ยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)