พช.ยะลา เตรียมความพร้อมในการ Kick off ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 (ต่อเนื่อง) และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา ได้มอบหมายให้ น.ส.พฤศจิกาญจน์ วัฒนานิกร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางหทัยถวิลย์ มูสิกะเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายอาหาหมัดหูสนี บอเกาะ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ร่วมเตรียมความพร้อมในการ Kick off ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2(ต่อเนื่อง) และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ซึ่งอยู่ในขั้นตอน “ผู้นำต้องทำก่อน” ณ แปลงโคกหนองนาโมเดล ขนาด 15 ไร่ (clm) หมู่ที่ 5 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
ประชาสัมพันธ์ สพจ.ยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)