พจ.ยะลา ร่วมหาแนวทางช่วยเหลือผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.

นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา สำนักงานพัฒนาฝีมือและแรงงานจังหวัดยะลา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ปกครองอำเภอเมืองยะลา นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป หน่วย ฉก.ตร.911 ชุดคุ้มครองตำบลท่าสาป กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง บัณฑิตอาสาฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีขอความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ บ้านนางมารียะห์ มาหะวา จากการตรวจสอบพบว่าส่วนราชการได้ให้ความช่วยเหลือ โดยจัดทำทะเบียนรายชื่อเพื่อมอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ และนำเข้าสภาสันติสุขของตำบลท่าสาป เพื่อหาแนวทางให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆ ต่อไป

โอกาสนี้ พัฒนาการจังหวัดยะลา ได้มอบปัจจัยให้แก่ครัวเรือนเพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)