พช. ยะลา  ร่วมพิธีเปิดการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดยะลา ประจำปี 2565

📝 วันที่ 25 มกราคม 2565 ⏰เวลา 08.30 น.

📝ณ หอประชุมโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

🏵 นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดยะลา ประจำปี 2565

🏵 นางสาวรัตนา ไมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดยะลา ร่วมพีธีเปิดการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดยะลา เข้าร่วมการประกวดตามโครงการ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565 ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต

#CDD

#CDDYALA

#กรมการพัฒนาชุมชน

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

#ChangeForGood

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

#ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

📸 สถานีข่าว : กลุ่มงานสางเสริมฯ สพจ. ยะลา

📝เขียนข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ. ยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)