พช.ยะลา ติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : อ.กรงปินัง

วันที่ 18 มกราคม 2565 ณ บ้านตะโล๊ะซูแม หมู่2 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

นางสาวรัตนา ไมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา ได้มอบหมายให้นางสาวยุวรรณา ทิวาสมาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายมนตรี อุดมพงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยะลา ร่วมติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้การติดตามหนี้เกินกำหนดชำระมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกรงปินัง ให้การต้อนรับ

ในการติดตามฯ ครั้งนี้ อำเภอกรงปินัง มีสมาชิกตัวแทนผู้เสนอโครงการจากตำบลกรงปินังเข้าร่วมแสดงความประสงค์ดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการหนี้ฯ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
1.กลุ่มโครงการร้านขายข้าว (อาหารตามสั่ง)
2.กลุ่มโครงการตัดเย็บผ้าคลุมผม

โดยได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินระหว่างกลุ่มลูกหนี้และจังหวัด ประกอบกับให้ลูกหนี้ได้ทำหนังสือรับสภาพความผิด รับสภาพหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อให้เข้าสู่แนวทางการบริหารจัดการหนี้ที่ถูกต้อง และให้ลูกหนี้ได้ทำการลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ฉบับที่ 4 ตามมาตรการการช่วยลูกหนี้ในช่วงโควิด พร้อมทั้งจัดทำหนังสือขอยกเลิกสัญญาค้ำประกัน กรณีขอแยกจ่ายเป็นรายบุคคลและทำบันทึกถ้อยคำในกรณีต่างๆ

(Visited 1 times, 1 visits today)