🏵 พช.ยะลา 🏵 ร่วมสำรวจพื้นที่/ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

🗓 วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 09.30 – 10.30 น.
🎯 นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ปลัดจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก พงษ์ศักดิ์ นนท์ศิริ กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ 908 และคณะฯ เดินทางมาสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการเสด็จมาทอดพระเนตรการบริหารจัดการน้ำชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ดังนี้
๏ เวลา 09.30 น. สำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ ณ ฝายลำพะยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลำพะยา
๏ เวลา 10.00 น. สำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ ณ บริเวณคลองสาลอ บ้านควน หมู่ที่ 5 ตำบลพร่อน
๏ เวลา 10.30 น. ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้
๏ เวลา 16.00 น. ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคารศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธาน
🎯 ในการนี้ นางสาวรัตนา ไมสัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดยะลา ได้ร่วมต้อนรับฯ และ ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ในครั้งนี้ด้วย
#CDDYALA
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
#ChangeForGood
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
📸 สถานีข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมฯ สพจ. ยะลา
📝เขียนข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ. ยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)