🏵 พช.ยะลา 🏵 ลงพื้นที่อำเภอกาบังชี้แจงการจัดเก็บข้อมูความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🗓 วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.
📍ณ ศาลาประชุมอำเภอบกาบัง
🎯 นางสาวรัตนา ไมสัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางจำปา ศรีสมทรง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนและนักพัฒนาชุมชนจังหวัด กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ลงพื้นที่อำเภอกาบัง เพื่อชี้แจงรายละเอียดแบบจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 เพื่อสร้างความเข้าใจแก่อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ให้สามารถจัดเก็บได้ถูกต้อง ครบถ้วน และได้ข้อมูลที่แม่นยำในการนำมาใช้ประโยชน์พัฒนาพื้นที่ต่อไป
#CDD
#CDDYALA
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
#ChangeForGood
#ข้อมูลจปฐ.จังหวัดยะลา
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
📸 สถานีข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ. ยะลา
📝เขียนข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ. ยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)