คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยะลา คว้าอีก 1 รางวัลเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2564 !!!!!!

วันที่ 25 ธันวาคม 2564

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์/นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบรางวัลแก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ได้รับรางวัล “การแต่งกายผ้าไทยเป็นทีมดีเด่น” ภายใต้โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างความมั่นคงด้านอาชีพสู่ความเข้มแข็งในชุมชน ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ในการนี้ นางบัดรียะห์ ยะโต๊ะหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดยะลา เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น “ด้านการแต่งกายผ้าไทยเป็นทีมดีเด่น” ประจำปี 2564

โดยจังหวัดยะลา มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างความมั่นคงด้านอาชีพสู่ความเข้มแข็งในชุมชน จำนวน 8 คน ประกอบด้วยนางสาวยุวรรณา ทิวาสมาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยะลา ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2564 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการดำเนินงานกองทุน ส่งเสริมความรู้ สร้างโอกาสให้กับกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และด้านการตลาด และเพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในงาน OTOP ไทย สู้ภัยโควิด-19 ซึ่งจังหวัดยะลาได้นำกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเข้าร่วมจำหน่ายภายใน จำนวน 2 กลุ่ม เพื่อเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

(Visited 1 times, 1 visits today)