“พช.ยะลาส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กลุ่มสมาชิกกู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าบ้านพักพัฒนาการจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางสาวรัตนา ไมสัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายมนตรี อุดมพงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กลุ่มสมาชิกกู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงและจำหน่าย โดยบูรณาการร่วมกับ “ตลาดนัด คนไทยยิ้มได้ ตลาดผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

(Visited 1 times, 1 visits today)