พช.ยะลา ร่วมประชุมกิจกรรมสื่อสารประเด็นสำคัญเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐ

🗓  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 น.  ณ ห้องประชุมพิกุล ศาลากลางจังหวัดยะลา

นายสุรเชษฐ์ สุทธิกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมสื่อสารประเด็นสำคัญเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ผ่านแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565

ในการนี้ นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบนางณัฐวิกา วาบา พัฒนาการอำเภอบันนังสตา รักษาราชการในตําแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยเป้าหมายของการประชุมเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 23 หน่วยงาน ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด ใน 7 เรื่องหลักดังนี้

1) การฟื้นฟูผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อรับการเปิดประเทศในปี 2565

2) การพัฒนาทักษะด้านอาชีพและการจัดหาตำแหน่งงานใหม่เพื่อความพร้อม ต่อความต้องการหลัง covid-19

3) ระบบสาธารณสุขและการบริหารจัดการสถานการณ์ covid -19 ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทย

4) เราเข้าใจถึงวิถีชีวิตแบบ New Normal จะใช้ชีวิตกับ covid19 ในระยะยาว ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

5) การบริหารจัดการควบคุมแรงงานต่างด้าว

6) ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทย

7) การปราบปรามทุจริตและความโปร่งใสของรัฐ

 

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#ChangeForGood

 

📸 สถานีข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สจ.ยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)