พช.ยะลา รับมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร กองทุนแม่ของแผ่นดิน

🗓  วันที่ 12  ตุลาคม 2564  ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบนางซูเรียนนา  ระเด่นกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน   พร้อมด้วย นางสาวฟาฮาน่า หะยีสาและ  นายเอกสิทธ์ เลาะมิง  นักวิชาการพัฒนาชุมชน ไปรับมอบต้นกล้า ฟ้าทะลายโจร  จำนวน  800 ต้น ซึ่งจัดมอบโดยสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 9 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา จะดำเนินการส่งมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ให้แก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน  8  อำเภอ  จำนวน 12 หมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน “ฟ้าทะลายโจรปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ”  ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#กองทุนแม่ของแผ่นดิน

#ChangeForGood

 

(Visited 1 times, 1 visits today)