พช.ยะลา ประชุมกำหนดแนวทางขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำปี 2565

🗓 วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมตันหยง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยอำนวยการกลุ่มงานฯ ทุกกลุ่มงาน ประชุมกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานงานตามนโยบายขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำปี 2565 ของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มีหลักการทำงาน 2 ข้อ คือ “เรียบง่ายได้สาระ ” และ “ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด” และได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2565 ด้วย “งาน งบ ระบบ คน”

ในการประชุมครั้งนี้ สำนักงานงานพัฒนาชุมชุนจังหวัดยะลากำหนดประเด็นหลักในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนดังนี้

– การขับเคลื่อนงานระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP

– การขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์

– การขับเคลื่อนงาน โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

_ การขับเคลื่อนงานเครือข่าย OTOP จังหวัด

_ การขับเคลื่อนงานระบบงานสำนักงาน

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#ChangeForGood

(Visited 1 times, 1 visits today)