พช.ยะลา ถ่ายทำวีดิทัศน์เสริมสร้างภาพลักษณ์ “โคก หนอง นา ตำบลพร่อน”

วันที่ 28 กันยายน 2564
นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายเอกรัตน์ รุ่งรัตนพงษ์พร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมสนับสนุนการถ่ายทำวีดิทัศน์ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีนางสาวสุพัฒสิริ อินทฤกษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วย นพต. และ นพร. อำนวยความสะวกและร่วมในการถ่ายทำวีดิทัศน์ ณ หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
การดำเนินโครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์  ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลความสำเร็จภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจอย่างกว้างขวาง สู่สาธารณชน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมการพัฒนาชุมชนให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ
(Visited 1 times, 1 visits today)