พจ.ยะลา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน The National Flag Day ประจำปี 2564

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น.

นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา นำคณะข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา เชิญธงชาติและประดับธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน The National Flag Day ประจำปี 2564 ณ บริเวณบ้านพักพัฒนาการจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยในปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 และเป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย

 

(Visited 1 times, 1 visits today)