พช. ยะลา ร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมการชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมฯ

ประเด็นสำคัญของการประชุม มีดังนี้

1) เปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว

2) การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย

3) การจัดการขยะติดเชื้อ

 

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)