พช. ยะลา ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา

นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และนายวรเชษฐ พรมโอภาษรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เนื่องในโอกาสครบเกษียณอายุราชการ ปี 2564

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)