พช.ยะลา พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ผ่านการประชุมระบบออนไลน์

ระหว่างวันที่ 20-21 และ 23-24 กันยายน 2564 ที่ศาลากลางจังหวัดยะลา

นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางกัญญา จันทร์พิศาล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวกรรณฤพร น่วมฟ่วง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และทีมวิทยากร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ผ่านการประชุมระบบออนไลน์ Google Meet จำนวน 2 รุ่น

การจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องการจำหน่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ผ่านระบบออนไลน์ โดย คุณวิรัลฐิตา พัฒนศักดิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทยะลาฟู้ดส์จำกัด สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ให้เห็นถึงความสำคัญของการตลาดออนไลน์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สามารถพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตเก่ง ขายเก่ง และมีธรรมาภิบาล

นอกจากนั้นยังเสริมความรู้ด้าน 10 เทคนิค การถ่ายภาพสินค้าให้น่าสนใจ สามารถนำไปใช้ในการขายบนตลาดออนไลน์ การสร้าง Content  การจัดทำ Page Facebook และเทคนิคการ Live สด เพื่อขายสินค้าและเชื่อมโยงตลาดออนไลน์บนสื่อโซเชียลมีเดียประเภทต่างๆ

(Visited 1 times, 1 visits today)