พช.ยะลา ร่วมกิจกรรม มหกรรมวิชาการ เบิกฟ้า วชช.ยะลา “พหุวัฒนธรรมชุมชนเข้มแข็งเชื่อมสันติสุขชายแดนใต้” ประจำปี 2564

23 ก.ย. 2564 เวลา 13.30-16.00 น.

นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางซูเรียนา ระเด่นกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายชุดทำงานสตรีมุสลิม ในงาน “เบิกฟ้า วชช. ยะลา พหุวัฒนธรรม ชุมชนเข้มแข็งเชื่อมสันติสุขสู่ชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)