พช. ยะลา ร่วมชมพิธีเปิดงานโครงการ ”ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ” ผ่าน facebook Live

วันที่ 23 กันยายน 2564 ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กรุงเทพมหานคร
นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวฟาฮาน่า หะยีสาและ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพิธีการรับมอบเม็ดฟ้าทะลายโจรผ่าน Facebook Live ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีเปิด “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ” 2  ล้านเม็ด 2,000 หมู่บ้าน และมอบเม็ดฟ้าทะลายโจรแก่หมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน
#กองทุนแม่ของแผ่นดิน
#ป.ป.ส
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)