พช.ยะลา ร่วมประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564

วันที่ 14 กันยายน 2564

นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวฟาฮาน่า หะยีสาและ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 กิจกรรมย่อยที่ 1.5.2 ปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ นำทีมงานโดย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน จากจังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี

ร่วมดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการประเมินโครงการ กรมการพัฒนาชุมชน ด้วยระบบสื่อออนไลน์ ในพื้นที่ 2 อำเภอคือ อำเภอยี่งอ และอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

(Visited 1 times, 1 visits today)