พช.ยะลา ร่วมพิจารณารับรองคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 น.ส.พฤศจิกาญจน์ วัฒนานิกร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย จังหวัดยะลา เพื่อพิจารณารับรองคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย สินค้าทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลาโดยมีนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานในการประชุมฯ

ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา ประกอบด้วย ทุเรียนพันธ์ุหมอนทอง พันธ์ุก้านยาว พันธ์ุชะนี พันธ์ุพวงมณี พันธุ์มูซังคิง และพันธุ์หนามดำหรือโอฉี่ ที่มีลักษณะเนื้อแห้ง ละเอียด เส้นใยน้อย เนื้อสีเหลืองหรือส้ม กลิ่นหอมปานกลาง รสชาติหวานมัน ซึ่งปลูกบนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งแต่ 100 เมตรขึ้นไป ในเขตพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดยะลา คือ อำเภอเบตง อำเภอธารโต อำเภอบันนังสตา อำเภอกรงปินัง อำเภอยะหา อำเภอกาบัง อำเภอรามันและอำเภอเมืองยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)