สพจ.ยะลา ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมืองสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดยะลา

นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางกัญญา จันทร์พิศาล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมฯ เป็นประธานการประชุม

พร้อมนี้ นางกัญญา จันทร์พิศาล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้นำเสนอผลการติดตามสนับสนุนการดำเนินงานและแก้ไขปัญหากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยะลาที่ผ่านมา

(Visited 1 times, 1 visits today)