พช.ยะลา ร่วมการประชุมทบทวนการบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมตันหยง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ร่วมรับฟังการประชุมทบทวนการบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องWar Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

โดยประเด็นสำคัญในการประชุมฯ มีดังนี้
1. การยกเลิกระบบบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงาน (นักวิชาการพัฒนาชุมนชำนาญการ) ในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด)
2. การยกเลิกหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) โดยเปลี่ยนแปลงเป็นหลักสูตรอื่นที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ซึ่งหลักสูตรที่จัดทำขึ้นใหม่นี้ไม่มีผลต่อการเลื่อนระดับตำแหน่ง

(Visited 1 times, 1 visits today)