พช.ยะลา คัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564

พช.ยะลา เดินหน้าคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ปรับจากการลงพื้นที่ เป็นการนำของดีมาจัดแสดง ณ บ้านพักพัฒนาการจังหวัด (แบบจำกัดจำนวนคน) ตอบรับมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ที่บ้านพักพัฒนาการจังหวัดยะลา

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา เป็นประธานการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นที่มีผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน สำหรับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ รวมทั้งเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ พัฒนาและยกระดับผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน และชุมชน

โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ดังนี้
1.การประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”
2.กลุ่มองค์การชุมชนแกนนำหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น

โดยคัดเลือกจากอำเภอที่ผ่านเข้าการกลั่นกรอง ประเภทละ 3 อำเภอ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

(Visited 1 times, 1 visits today)