พช.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3

นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำส่วนราชการรับชมการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM

ในการนี้ นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางซูเรียนา ระเด่นกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)