พช.ยะลา ร่วมสำรวจพื้นที่เป้าหมายโครงการทุนท้าทายไทย

วันที่ 9 มิถุนายน 2564

นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางซูเรียนา ระเด่นกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา สำรวจพื้นที่เป้าหมายโครงการทุนท้าทายไทย ประจำปี 2564 ของนางสาวฟาซีซะ ฮายีบูระ “เครื่องเพาะเห็ดอัตโนมัติ ณ วิสาหกิจชุมชนตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อจัดการความรู้ เพื่อใช้ประโยชน์เชิงชุมชนสังคม – การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และนวัตกรรม ในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)