พช.ยะลา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ เนื่องในวันธรรมะสวนะ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.

นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวรัตนา ไมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลานำปิ่นโตไปถวายพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันธรรมะสวนะ (วันพระ) ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ (เยี่ยมเยียนวัด/พระภิกษุ) เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดแก่หมู่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพุทธศาสนิกชน ณ วัดยะลาธรรมาราม ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)